Sensorfästen

  • Vridbara

    6507.08G SE

    En luftbromsad pelare med fästen för dubbla sensorer.

sv_SESE