7-led Stabil

Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat

7-led Stabil är ett ergonomiskt utformat armstöd med steglösa justeringar av bland annat längd, bredd, vinkel & höjd. Armstöden är stabilt konstruerade för att kunna hålla upp tyngre reglage. På grund av den korta bärarmen kan armstöden justeras längre bak mot ryggstödet.  Monteras på en beslagsats så att justeringen av ryggstödet inte påverkar armstödsinställningarna.

sv_SESE