6-led Stabil

Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat.

6-led Stabil är ett ergonomiskt utformat armstöd med steglösa justeringar av bland annat längd, bredd, vinkel & höjd. Armstöden är stabilt konstruerade för att kunna hålla upp tyngre reglage. Monteras på en beslagsats så att justeringen av ryggstödet inte påverkar armstödsinställningarna.

sv_SESE