Stabil

 • Armstöd

  Stabil

  En robust konstruktion som möjliggör enkla & snabba konstruktioner vid montering av tyngre reglage.

 • Armstöd

  Stabil Plus

  En konstruktion som ger fler snabba justeringar vid montering av tunga reglage.

 • Armstöd

  6-led Stabil

  Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat.

 • Armstöd

  7-led Stabil

  Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat

 • Vridbara

  6507.08HD SE

  Luftstyrd vridbar pelare med extra stabilitet.

sv_SESE