Snabblåsning

  • Armstöd

    6-led Stabil

    Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat.

  • Armstöd

    7-led Stabil

    Armstödets stabilitet & enkla snabblåsning passar för tunga reglage eller paneler där utrymmet är begränsat

sv_SESE