Att installera ett externt luftsystem med kompressor

När du installerar ett luftsystem för utrustning med flera luftstyrda komponenter, såsom en luftfjädrad förarstol och en luftbromsad pelare, är det fördelaktigt att välja ett större luftsystem med kompressor. Ett större system minskar arbetsbelastningen på kompressorn, vilket leder till mindre slitage & en tystare arbetsmiljö eftersom kompressorn inte behöver arbeta vid varje luftåtgång.

Hos oss kan du hitta kompletta kompressorsatser tillgängliga i både 12v och 24v versioner. Varje kit innehåller:

 • En kompressor
 • En trycktank
 • En tryckvakt monterad på ett T-stycke
 • Ett T-stycke
 • Tre meter slang
 • Två monteringsklammor för trycktanken
 • Ett relä

Monteringsinstruktioner för din kompressorsats

 1. Montering av kompressorn
 • Skydd: Installera kompressorn (P) på en plats där den är skyddad från smuts, damm, olja och vatten. Se till att kompressorn inte är innesluten på ett sätt som kan göra att den överhettas.
 • Vibrationsdämpning: Använd de medföljande vibrationsdämpande gummifötterna för att montera kompressorn. Detta kommer att hjälpa till att minimera buller och förlänga kompressorns livslängd.
 1. Montering av trycktanken
 • Placering: Installera trycktanken (T) på den lägsta punkten i systemet.
 • Fästen: Använd de två medföljande monteringsklammorna för att fästa tanken ordentligt.
 1. Montering av tryckvakten
 • Närhet till tank: Placera tryckvakten (X) nära tanken med kortast möjliga luftledning. Detta minimerar tryckfall i systemet, vilket kan leda till att kompressorn slår på och av felaktigt.
 1. Elektriska anslutningar
  • Kabelspecifikationer: Använd en kabel med en minsta area på 4 mm². Användning av en underdimensionerad kabel kan orsaka ett spänningsfall, förhindra att kompressorn startar under mottryck och potentiellt skada elmotorn.
  • Strömförsörjning: Anslut kompressorns strömförsörjning genom en säkring och ett relä styrt av till exempel en signal från generatorns laddning. Denna inställning förhindrar att kompressorn startar samtidigt som maskinens startmotor, vilket kan orsaka låg batterispänning och skada kompressorns motor.

   Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du optimal prestanda och livslängd för ditt kompressorluftsystem. Korrekt installation skyddar inte bara din investering utan garanterar också en tillförlitlig och effektiv drift av all luftstyrd utrustning.

sv_SESE